رژیم با سفر هیئت بلندپایه پارلمان اروپا به تهران مخالفت کرد

 

سایت حکومتی تابناک: سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به اظهارات مداخله‌جويانه رئيس پارلمان اروپا كه مدعي خشونت دولت ايران با تظاهركنندگان معترض شده بود،گفت: جمهوري اسلامي ايران اظهارات مداخله‌جويانه رئيس پارلمان اروپايي درباره دهمين انتخابات رياست‌جمهوري و مسائل داخلي كشورمان را غيرمسئولانه و غيرقابل‌قبول دانسته و آن را محكوم مي‌كند، اين اظهارات مداخله‌جويانه و شتاب‌زده در حالي صورت مي‌گيرد كه هنوز فرايند رسيدگي به شكايات در شوراي نگهبان تمام نشده است.قشقاوي با اشاره به درخواست هانس گرت پوترينگ، رئيس پارلمان اروپا براي اعزام هيأتي پارلماني به تهران براي نظارت بر اوضاع و احوال داخلي ايران با سرپرستي خود وي، تصريح كرد: سفر رئيس و ديگر نمايندگان پارلمان اروپا به ايران چنانچه در چارچوب احترام متقابل و براساس دستور‌كار و در زمان توافق شده صورت گيرد، مي‌تواند گام مثبتي در توسعه روابط پارلماني ايران و اروپا باشد، اما چنانچه با اهدافي مغاير با اين دنبال گردد، قطعا كمك‌كننده نخواهد بود؛ طبعا با توجه به نوع اظهارات و رويكرد رئيس پارلمان اروپا، انجام چنين سفري در شرايط كنوني نه تنها كوچك‌ترين كمكي به بهبود و ارتقاي مناسبات نمي‌كند، بلكه مغاير با روح دوستي و همكاري دو طرف خواهد بود.

به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، وي افزود: جمهوري اسلامي ايران از توسعه روابط پارلماني با پارلمان اروپايي در چارچوب احترام و منافع متقابل حمايت مي‌كند، اما نه به پارلمان اروپايي و نه به هيچ‌كس ديگر اجازه مداخله در امور داخلي خود را نخواهد داد.