بازداشت شده گان تجمع پارک لاله را به بازداشتگاه شاپور منتقل کردند

 

براساس خبر منتشره از سوی فرشته قاضی, مدير"ايرانبان" در تويتر، بازداشت شده گان تجمع پارک لاله به بازداشتگاه شاپور منتقل شده اند. در اين خبر آمده است که به دنبال تجمع تعدادی از فعالان زنان و مردم در پارک لاله برای گرامی داشت ياد ندا آقا سلطان و سایر کشته شده گان اخير و روش کردن شمع برای آنان, نيروهای گارد ويژه و لباس شخصی ها که در پارک لاله مستقر شده بودند, از تجمع مردم با خشونت تمام جلوگيری کردند.


اين خبر با اشاره به اين که تعداد زيادی پليس زن در پارک مستقر شده بودند تا با زنان برخورد کنند و ماشين های ون نيز از قبل مستقر شده بود, آورده است:"خبرنگارهای خبرگزاری فارس وروزنامه کيهان با دوربين های تله با لنزهای نيم متری از مردم عکس می گرفتند".


در ادامه اين خبر آمده است:"آرم ماشين های گشت ارشاد را پاک کرده و پوشانده بودند و پليس های زن داخل اين ماشين ها مستقر بودند. پليس به شدت با مردم برخورد کرده و اجازه تجمع ندادند و تعداد زيادی از مردم را بازداشت و آنها را به بازداشتگاه شاپور در خيابان وحدت اسلامی منتقل کردند.
به نقل از روشنگری