استفاده از گاز اشک آور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان


آسوشيتدپرس : شاهدان عينی ميگويند پليس ضد شورش با نزديک به 300  معترض در نزديکی مسجد قبا در شمال تهران درگير شد و برای پراکنده کردن آنان از گاز اشک آور و باتون استفاده کرد.شاهدان عينی به آسوشيتدپرس گفتند که عده ای از تطاهر کنندگان در مقابل حملات پليس قرياد ميزدند، "رای من کجاست؟". شاهدان همچنين  از کاربرد  خشونت توسط پليس گفتند، از جمله کتک زدن يک زن سالخورده در نزديکی مسجد قبا.بر اساس اين گزارش، برخى از معترضان اعلام كرده اند كه دست و پاى آنها در درگيرى با نيروهاى پليس شكسته شده است.