دو دانشجوی دانشگاه نفت اهواز ربوده شدند

 

خبرنامه امیرکبیر: در پی اعتراضات دانشجویان دانشکده نفت اهواز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوتن از دانشجویان دانشکده نفت اهواز به نام های حسین رحیمی و امین نیک زاده توسط افراد ناشناس ربوده شدند.پس از اقدام، دانشجویان این دانشکده نفت در مقابل درب اصلی دانشگاه دست به تحصن زده و خواستار آزادی امین نیک زاده و حسین رحیمی شدند.امین نیک زاده از فعالین انجمن اسلامی دانشجویان و حسین رحیمی از فعالین انجمن علمی دانشجویی هستند که به هنگام خروج از دانشگاه ربوده شدند.بنابرگفته دانشجویان یک دانشجوی بسیجی زمان خروج این دو دانشجو از دانشگاه را گزارش کرده است که وی از شب گذشته در اتاق حراست دانشگاه به همراه رئیس بسیج و رییس جامعه اسلامی دانشگاه تحت مراقبت قرار دارند.

 

دانشجویان دانشکده نفت اعلام کردند که تا زمان آزادی این ۲ دانشجو به تحصن خود در مقابل دفتر حراست دانشگاه ادامه خواهند داد.شب گذشته در ساعت ۳ بامداد، معاون سیاسی استانداری خوزستان در جمع دانشجویان متحصن حضور یافت و اذعان کرد که نیک زاده و رحیمی توسط سپاه بازداشت شده اند.وی مدعی شد که نیروهای سپاه برای این کار حکم قضایی داشته اند اما دانشجویان متحصن، بازداشت این ۲ دانشجو را بیشتر شبیه به آدم ربایی و غیر قانونی می دانند. به گفته ی دوستان امین نیک زاده که به هنگام بازداشت با او بوده اند به امین نیک زاده هیچ حکم جلبی نشان داده نشده است و جرم او تفهیم نشده است.

همچنین دانشجویان در اعتراض به بازداشت این ۲ دانشجو امروز بر سر جلسه امتحان حاضر نشده و اعلام کردند تا زمان آزادی این ۲ دانشجو در جلسات امتحان حضور نخواهند یافت.