اعتراضات پراکنده در تهران

 

بنا به گزارشی که هم اکنون رسیده است، اعتراضات پراکنده ای در نقاط مرکزی شهر تهران از ساعاتی پیش آغاز شده است. در این گزارش آمده است که از ساعت پنچ بعد از ظهر جمعیتی در حدود سه هزار  نفر در میدان انقلاب  تجمع کردند که با یورش گارد ویژه مواجه شدند. ماموران حکومتی مردم را به شدت مورد ضرب وشتم قرار دادند. به گزارش فعالین حقوق بشر ومکراسی، سه نفر در میدان انقلاب دستگیر می شوند. گروهی از مردم در حدود 1500 نفر حوالی ساعت هفت در اطراف بلوار کشاورز تجمع می کنند. قصد ورود به پارک را داشتند که مورد یورش وحشیانه گارد ویژه و سایر نیروهای سرکوبگر قرار می گیرند. بر این گزارش، تعدادی از مردم در جریان این حمله زخمی می شوند. در ادامه این گزاش آمده است: نیروهای گارد ویژه ، سپاه پاسداران ،بسیج و لباس شخصی ها تمامی خیابانها و کوچه های منتهی به پارک لاله، میدان انقلاب، بلوار کشاورز، خیابان های مطهری و فاطمی را به محاصرۀ خود در آورده اند. آنها با ماشینهای  و موتور های خود در حالی که باتوم بدست هستند هر از چند گاهی به مردم یورش می برند و آنها را آماج باتومهای خود قرار میدهند و با این شیوه قصد پراکنده کردن مردم را دارند.