سرکوب های خیابانی رژیم  از سرکوب های خانگی باز نمی دارد

 

تابان: جمع آوري ماهواره ها همچنان ادامه دارد. به نوشته‌ي روزنامه اعتماد، بنا بر گزارش ها، ماموران حکومتی در مناطق دروس و نياوران با مراجعه به منازل مردم زدن زنگ خانه ها اخطار داده اند ظرف 30 دقيقه ماهواره ها را باید جمع کنند.