دستگیری سه بازیگر سینما و یک خواننده!


روزنامه حکومتی ایران: اگرچه در روزهای گذشته نیز دبیر هیات اسلامی هنرمندان طی مصاحبه‏ای از رئیس خانه سینما خواست تا به عنوان نهاد صنفی سینماگران از فعالیت برخی بازیگران سینما در آشوبهای خیابانی برائت بجوید اما وی از سوی رئیس خانه سینما به تفتیش عقاید متهم شد. این در حالی بود که پیشتر 600 نفر از هنرمندان و سینماگران برجسته، طی بیانیه‏ای همه را به قانون فراخوانده و از آشوبهای خیابانی برائت جستند.


به هر حال امروز جوان نوشت: (م.ن)، (م.خ) و (س.ر) سه بازیگری هستند که به جرم تحریک مردم و قرار گرفتن کنار اراذل و اوباش در آشوب‌های تهران دستگیر شدند. لازم به ذکر است از (م.ن) تعداد زیادی اعلامیه و شبنامه کشف شده است.همچنین بر اساس این گزارش (حسین .ز) از خوانندگان سیاسی و همراه با طیف تجدید‌نظر‌طلب نیز به جرم تحریک و خط‌دهی به آشوبگران دستگیر شده است.