تحصن دانشجویان بنابی در اعتراض به حمله به مردم و کشتار آنها در خیابانها

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد بناب در اقدامی خودجوش مقابل ساختمان اداری دانشگاه متحصن شده و اعمال خشونت علیه تجمع کنندگان خیابانی و دانشجویان دانشگاه های کشور را محکوم کردند. دانشجویان که پلاکاردها ونوشته هایی نظیر خونریزی توقف ! توقف ! ، ایرانی باغیرت، تسلیت! تسلیت! ، دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد را در دست داشتند، علی رغم مخالفت و ممانعت مسئولین دانشگاه طبق برنامه خویش ساعاتی به تجمع آرام خود ادامه دادند.

 

در ادامه این گزارش آمده است: مسئولین حراست دانشگاه  صدور هرگونه مجوز برای تجمع یادشده را تکذیب کرده وخواهان عدم برگزاری آن شدند اما وقتی با پافشاری دانشجویان و در نهایت برگزاری تجمع مواجه شدند، با خانواده های دانشجویان تماس گرفته و آنها را تهدید به برخورد با فرزندانشان کردند.

 

در حاشیه این تجمع، یکی از دانشجویان حاضر، به کشتارهای فجیع وبرخوردهای شنیع که توسط ماموران حکومتی، این روزها در کشور رایج شده، اشاره کرده و گفت تجمع ما تنها در محکومیت خشونت ها است و به طرفداری از کسی نیست.

 

یکی دیگر از دانشجویان گفت: حمله به خوابگاه های دانشجویی و مردم بی دفاع وغیرنظامی به هیچ عنوان قابل اغماض نبوده و ما خواهان توقف هرچه سریع تر اینگونه اقدامات و معرفی و محاکمه آمران وعاملان آنها هستیم.