گفتگوی پزشک جوانی که در کنار ندا بود

 

سایت بی بی سی بخش انگلیسی: پزشک جوان ایرانی که در آخرین دقایق زندگی ندا آقا سلطان کنار او بود و سعی کرد جان او را نجات دهد در گفتگویی با بی بی سی پرده از راز کشته شدن ندا برداشت.دکتر آرش حجازی که در جنوب انگلستان در دانشگاه تحصیل میکند میگوید که او پیش از تیر خوردن ندا او را در کنار مرد کهنسالی دیده بود که بعدا مشخص شد استاد موسیقی ندا بوده است.سپس پلیس و بسیجی ها به سوی مردم حمله کردند و ناگهان صدای گلوله ای شنیده شد. دکتر حجازی میگوید که دید گلوله ای زیر گلوی ندا روی سینه اش خورد و خون از آن بیرون زد. او به سوی ندا دوید و تلاش کرد با بستن سوراخ گلوله جلوی خونریزی را بگیرد ولی خون از دماغ و دهان ندا بیرون زد و ندا درکمتر از یک دقیقه جان سپرد.او میگوید صدای مردم را شنید که به سوی بسیجی های موتور سوار حمله کردند و یکی از آنها را که مسلح بود گرفتند. بسیجی که وحشت زده بود خلع سلاح شد و مردم کارت شناسایی او را گرفتند. برخی از مردم از او عکس هم گرفتند.

 

بسیجی مزبور درحالی که وحشت زده شده بود فریاد میکشید که من نمیخواستم او را بکشم. مردم که نمیدانستند چکار کنند بسیجی را رها کردند و او فرار کرد ولی دکتر حجازی تاکید میکند که عکس و کارت شناسایی این بسیجی در نزد مردم است.دکتر حجازی گفت که پس از این حادثه حال او بسیار دگرگون شده و سه شبانه روز نتوانسته بخوابد. با گفتن این حرفها دکتر حجازی احتمالا دیگر نمی تواند به ایران برگردد ولی او می گوید با فاش کردن این رازها درد دلش سبک شده و احساس می کند که خون ندا به هدر نرفته است.