هفتاد تن از اساتید دانشگاه های کشور دستگیر شدند

 

به گزارش سایت "کلمه" که از موسوی حمایت می کند، هفتاد تن از اساتید و  مدرسان دانشگاه های کشور دستگیر شدند.بنا بر این گزارش،  عصر دیروز  میرحسین موسوی جلسه ای با اساتید عضو انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه های کشور داشت که بعد از این دیدار هفتاد نفر از افراد حاضر در جلسه دستگیر شدند. درباره مکانی که این اساتید دانشگاه را به آنجا منتقل کردند اطلاعی در دسترس نیست.