عقب نشینی گام به گام موسوی

 

موسوی بعد از راه پیمائی میلیونی مردم که همه جناح بندیهای درون رژیم از جمله خود او  را به وحشت انداخت، آهسته آهسته تلاش کرد با دعوت گام به گام مردم به سکوت، نقش کاتیلازور و ترمزکننده مبارزات جاری مردم را که با حضور میلیونی خود از او عبور کردند، به عهده بگیرد. او در اطلاعیه ای جدیدی کاملا مواضع پیشین خود را رها کرده و به جای دعوت از مردم به راه پیمائی  و اعتراضات خودجوش و یا یه زعم حکومت چیان غیرقانونی، از آنها می خواهد منتظر اخذ مجوز باشند. به اطلاعیه اخیر او در زیر توجه کنید.

 

صدور مجوز برای برگزاری گردهمایی پاسداشت یاد شهیدان

 
قلم - دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی اعلام کرد که جهت پاسداشت یاد شهیدان روزهای گذشته، از مراجع ذی‌ربط درخواست مجوز گردهمایی داشته است.به گزارش قلم نیوز، دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی خطاب به ملت شریف ایران آورده است: جهت پاسداشت یاد شهیدان روزهای گذشته و تأکید بر حقوق قانونی مردم، مطابق اصل 27 قانون اساسی، از مراجع ذی‌ربط درخواست مجوز گردهمایی داشته ایم که متأسفانه جواب مثبتی دریافت نکرده ایم. تلاش برای استفاده از این حق قانونی ادامه دارد و در صورت اخذ مجوز مراتب به استحضار شما مردم بزرگوار خواهد رسید.