خبر های کوتاه

 

خبرهای کوتاه از تویتر:

 

بازداشت هاشم خواستار عضو کانون صنفی معلمان مشهد


هاشم خواستار فعال سیاسی مشهد و عضو کانون صنفی معلمان ایران سه شنبه هفته ی پیش بازداشت شده است و هنوز خبری از وی در دست نیست. آخرین بار این فعال سیاسی در پارک ملت مشهد به همراه یکی از دوستانش دیده شده است و پس از آنکه چند فرد لباس شخصی او را با خود برده اندفق هیچ اطلاعی از او در دست نیست. مراجعات مکرر خانواده وی به دادگاه انقلاب تاکنون بی هیچ نتیجه ای بوده است. گفتنی است این فعال صنفی یکی از فعالان پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی شهر مشهد در چند سال اخیر بوده است.

 

یک پایگاه بسیج در خیابان ایران زمین وجود دارد که اکثر موتورسواران را در این پایگاه سازماندهی می کنند.

اردشیر امیرارجمند مسول حقوقی ستاد میرحسین موسوی بازداشت شد.

 

دشب در شهرک غرب، بالای ایران زمین در حالیکه مردم بر بالای پشت بامها الله اکبر می گفتند لباس شخصی ها درختان آن منطقه را به آتش کشیدند.