دو گزارش مردمی در باره کشته شدگان قیام مردم

 

ایمیل رسیده از ایران: یک شهروند نوجوان کُرد از استان" ایلام"، اهل شهرستان" آبدانان" که مدتها پیش گویا برای کار و مخارج خانواده ی خود به تهران رفته بود و از خانواده ای بسیار کم درآمد و تنگدست بوده است، در روزهای اخیر شورش و اعتراض در تهران، توسط نیروهای رژیم اسلامی مورد حمله قرار گرفته و کشته شده است. این نوجوان روز 28 خرداد، در زادگاهش، شهرستان "آبدانان"، به خاک سپرده شد. آنگونه که شاهدان گفتند، مراسم بصورتی برگزار شد که می بایست هیچ شخصی در مورد علت و دیگر موارد صحبت نکند و بسیار عادی برگزار شود تا مبادا به خاطر جو سیاسی و نیز جو عشیره‌ای موجود در شهر، احساسات مردم شهربرانگیخته شود. و نیز نیروهای انتظامی در آنجا حضور داشته و برخی از آنها برای هرگونه مورد اعتراضی احتمالی، پیوسته در اطراف جمعیت به گشت می پرداختند. آنطور که شنیده شده است گویا به خانواده ی این جانباخته گوشزد کرده و فشار آورده اند که در مورد کشته شدن فرزندشان چیزی نگویند و ظاهرا آنان را تهدید کرده اند.


مشخصات این نوجوان بدین صورت است:

نام: ف...ر...ز...ا...د

نام خانوادگی: ج...ش...ن...ی

نام پدر: ص...ی...د... ج...ا...ف...ر

 

 

من از تهران ایمیل میزنم

 

در محل ما جوانی به نام سعید عباسی در تاریخ 30/3/88 توسط دژخیمان رژیم در مقابل مغازه اش در خیابان رودکی شهید شد.سن او به اشتباه 24 سال ذکر شده، او 28 سال داشت و تنها پسر خانواده بود.حتا اجازه گرفتن یک مجلس ختم معمولی و گذاشتن حجله و نوار قرآن به خانواده اش ندادند. خانواده و فامیل او را به شدت ترسانده اند.حتا از خانه ی آنها و اتاق سعید توسط مامورین اطلاعات فیلمبرداری و صورت برداری شده. نمیدانم در خانه ی آنها دنبال چه بودند، روح سعید؟