دهمین روز اعتراض در دانشگاه سیستان و بلوچستان


دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان: دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان دهمین روز اعتراض خود به تقلب در انتخابات را در حالی سپری کردند که دل هر ایرانی این روزها از موج خشونت دد منشانه و حشیانیه ای که نسبت به هموطنانمان در شهر ها و دانشگاه های سراسر کشور روا داشته می شود به درد امده است .


عصر روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در حالی گرد هم جمع امدند که به جای فریاد و شعار در سوگ شهدای چند روز اخیر اشک در چشمانشان حلقه زده بود و هر کدام شمعی در دست داشتند و با وجود باد و طوفان شدید در زاهدان اقدام به روشن نمودن ان می کردند , دانشجویان این دانشگاه  و خانوادهایشان  این روزها از سوی کمیته انظباتی و نهادهای امنیتی هر روزه مورد تهدید و ارعاب قرار می گیرند , و از طرفی مسئولین دانشگاه سعی دارند به هر طریق ممکن اقدام به تعطیل کردن دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی نمایند .دانشجویان  دیروز  برای دهمین شب متوالی به یک دیگر پیوستند و با روشن کردن شمع فاتحه ای بر روال پاک شهدای وقایع اخیر خواندند . سپس بیانیه های اخیر مهندس موسوی توسط چند تن از دانشجویان برای جمع قرائت شد در ادامه یکی از دانشجویان با اعلام اینکه به احتمال زیاد مسولین دانشگاه فردا یا پس فردا دانشگاه را تعطیل اعلام نمایند لذا بر همه دانشجویان معتقد به مبارزه  در راه رسیدن به ازادی مبرهن است که باید پیگیر ازادی خواهی و ابطال این انتخابات متقلبانه از طریق اعتراض های مدنی در شهر ها و روستا های خود باشیم و با حضور در میان مردم مشت رسوایان را باز نماییم . دانشجویان در ادامه با خواندن سرود یار دبستانی به دیکتاتوران و نوچه هایشان اعلام کردند که تا دستیابی به حقوق حقه خود از پای نخواهند نشست حال چه در سنگر دانشگاه چه بیرون از دانشگاه

 .