دانشجوی دانشگاه تربیت معلم ناپدید شد

 

خبرنامه امیرکبیر: سجاد بازوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج ناپدید شده است.بنا بر گفته دوستان و هم اتاقیهای این دانشجو، بازوند صبح روز شنبه ۳۰خرداد، خوابگاه دانشگاه را به قصد شرکت در راهپیمایی مسالمت آمیز مردم تهران در میدان آزادی، ترک کرد اما بعد از آنکه این راهپیمایی توسط نیروهای نظامی به خشونت و کشتار کشیده شد، از سرنوشت وی اطلاعی در درسترس نیست.سجاد بازوند آخرین بار در میان جمعیتی که مورد حمله نیروی انتظامی قرار گرفت، مشاهده شد. عدم شرکت وی در جلسات امتحانی امروز دوشنبه باعث افزایش احتمال بازداشت این دانشجو شده است.