سفارت ايتاليا در تهران به مجروحان اعتراض ها پناه می دهد


راديو فردا :  خبرگزاری رويترز بنقل از سخنگوی وزارت خارجه ايتاليا می گويد که اين وزارت خانه به سفارت خود در تهران دستور داده است تا درهای خود را بر روی مجروحان اعتراض های اخير بگشايد. سخنگوی وزارت خارجه ايتاليا به خبرگزرای رويترز گفته است که اين سفارت خانه با هماهنگی با ساير اعضای اتحاديه اروپا، مجروحان را می پذيرد . او افزود با اين حال اين وظيفه بيمارستان هاست که زخمی ها را بپذيرند.به گزارش رويتر، وزارت خارجه سوئد نيز اعلام کرده است که درحال بررسی طرحی است تا ببيند که همراه اعضای اتحاديه اروپا می توانند مجروحان را در سفارت خانه های خود بپذيرند و به معالجه آنها کمک کنند. برخی گزارش ها حاکی است که ماموران انتظامی شماری از زخمی ها را در بيمارستان ها بازداشت کرده اند.