یک نفر در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شد

 

فعالان حقوق بشر در ایران: يک متهم به قتل پس از طی تشريفات اداری در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. حسين صبوری، شهروند کردی که به اتهام ارتکاب قتل در سال ۸۳ به کردستان عراق گريخته بود پس از عودت به ايران و تحمل چهار سال حبس در تاريخ ۲۷ خردادماه سال جاری در زندان مرکزی سنندج به دار آويخته شد.نامبرده که فاقد وکيل مدافع منتخب بود پس از رد تقاضای فرجام و تائيد مراجع قضايی اعدام شد.