فعال دانشجویی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد

 

فعالان حقوق بشر در ایران : این دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه، صبح روز جاری در منزل مسکونی خود در شهر تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.
ماموران امنیتی در زمان بازداشت آقای دری از خشونت زیادی استفاده نموده و به لوازم منزل ایشان نیز آسیب وارد کردند، محتمل است بازداشت این دانشجوی محروم از تحصیل در ادامه روند بازداشت گسترده فعالان سیاسی و مدنی در سراسر کشور که با پایان انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شده است باشد.