دستگیری وسیع روزنامه نگاران در ایران

 

براساس گزارشاتی که از ایران رسید، دستگیری وابستگی احزاب اصلاح طلبان حکومتی و شمار وسیعی از روزنامه نگاران در دو روز گذشته در شهرهای مختلف دستگیر شده اند. اسامی روزنامه نگاران دستگیر شده بشرح زیر است:

 

بهزادباشو، سيد خليل ميراشرفی در تهران،  روح اله شهوار در مشهد ، ماشالله حيدر زاده، حميده ماحوزي، امان الله شجاعي، حسين شکوهی در بوشهر و مجتبی پورحسن دررشت روزنامه نگاران بازداشت شده اند

 

اسامی اصلاح طلبان حکومتی که در دو روز گذشته دستگیر شده اند: امير آريازند، علی پورخيري، شاهين نوربخش، محمد شکوهي، اشکان مجللی و ميثم ورهچهر، سعيد نورمحمدي،علی تقی پورازاعضای جبهه مشارکت بازداشت شده اند