مورد توجه کاربران اینترنت در ایران؛ دسترسی به اینترنت نامحدود در صورت قطع اینترنت درایران

 

درصورت قطع اینترنت در ایران، میتوانید از طریق خطوط اینترنت خارج از کشور به اینترنت بدون محدودیت و فیلترینگ وارد شوید.


راهنما :

-----------------------
Phone Number: 00448447110059


Username:freeisp@internet
Password:internet
--------------------

توجه: اتصال به این خطوط ممکن است آسان نباشد و در بعضی مواقع تا ۱۵ الی ۲۰ بار باید شماره گیری شود اما بهتر از بی اطلاعی و عدم دسترسی به اینترنت است.


ضمناً لینک های زیر شمال شماره های دیگری برای اتصال به اینترنت در خارج از کشور هستند. لطفاً اطلاع رسانی کنید تا درصورت قطعی، همه بتوانند از اینترنت استفاده کنید


http://www.nippyinternet.co.uk/
http://www.free-dialup.net/
http://www.adial.co.uk/

Note: The Username & password provided above is the free Internet access, from servers outside
Iran. Please share the information in case of difficulties to get connected to the Internet inside Iran.