هشدار به مردم و جوانان در ایران

 

خبرنامه کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید): بنا بر گزارشات رسیده از مناطق مختلف در تهران، ماموران سرکوبگر رژیم آمبولانس هائی را که اقدام به انتقال مجروحان به بیمارستان می کنند، مجبور می سازند مجروحان را به بیمارستان بقیه الله سپاه پاسداران منتقل کنند. یک مامور همراه امبولانس به بیمارستان می رود. دیده شده که مردم بسیاری از مجروحان را از این آمبولانس ها فراری داده و آنها را به نزدیک ترین بیمارستان منتقل کرده اند. گفته می شود پزشکان و پرستاران به مجروحان توصیه می کنند از اعلام مشخصات و آدرس و تلفن واقعی خود به بخش اورژانس در مراکز درمانی خودداری کنند. نیروهای امینتی و اطلاعاتی رژیم و حتی دیده شده لباس شخصی ها به بیمارستانها مراجعه و اسامی و مشخصات مجروحان را به زور دریافت می کنند.

 

گزارش شده است بسیاری از مجروحان پس از مداوا به بازداشتگاه های نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و امنیت منتقل می شوند. چنانچه خانواده ها از عزیزان خود خبر ندارند، برای یافتن رد پائی از آنها به بیمارستان بقیه الله سپاه پاسداران، پایگاه های نیروی انتظامی و اداره پیگیری وزارت اطلاعات و زندان اوین مراجعه نمایند.