استقرار نیروهای امنیتی در مراکز درمانی

 

فعالان حقوق بشر در ایران : نیروهای امنیتی با حضور پررنگ خود در مراکز پزشکی مشکلات عدیده ای را برای بیماران و خانواده های پیگیر وضعیت عزیزان خود ایجاد نموده اند.بنا بر گزارشات دریافتی هر چند در طی روزهای اخیر نیروهای امنیتی در تلاش برای کمرنگ نشان دادن حضور خود در مراکز پزشکی حداقل در بهداری محلات و مراکز کوچک بوده اند.از روز گذشته و وقوع درگیریهای گسترده و خشونت آمیز که بنا به گفته رسانه های مستقل 19 تا 150 کشته در شهر تهران به جای گذارده است نیروهای امنیتی به صورت ثابت در مراکز پزشکی اعم از مراکز درمانی بزرگ تا درمانگاههای محلی کوچک و همچنین مراکز پزشکی قانونی، بهشت زهرا و اماکن مشابه حضور یافته اند.این نیروها بی توجه به وضعیت بیماران یا خانواده های پریشانی که به دنبال کسب اطلاع از سرنوشت عزیزان خود هستند نسبت به بازجویی از آنان اقدام نموده و در پاره ای موارد اقدام به بازداشت فرد بیمار یا عضوی از خانواده که به دنبال کسب اطلاع از سرنوشت عزیز خود هست نموده اند.به گفته منابع پزشکی این نیروها از پرسنل مراکز درمانی خواسته اند برای مصدومین و جان باختگان درگیریهای اخیر اقدام به تشکیل پرونده ننمایند. با امنیتی کردن مراکز درمانی بیم افزایش شمار جان باختگان درگیریهای خونین روز گذشته تهران میرود.