دو نفر در زاهدان به دار  آویخته شدند

 

انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان: بنا به گزارشي از اعضاي "انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" و بنقل از روزنامه هاي محلي در زاهدان دو نفر با اسامي ("اسماعیل قادری " و "احمد دست گشاده ناروئی ")صبحگاه امروز شنبه (سي خرداد)در محوطه زندان مركزي زاهدان به دار آويخته شدند.

 

در گزارش مذکور همچنين آمده است , بنا بر "شنيده ها" تعداد زيادي از دستگير شدگان حوادث زاهدان قبل از "انتخابات رئيس جمهوري" به زندان کرمان انتقال داده شده اند و براي ده تن حکم اعدام صادر شده است و گويا قرار است بعد از انتخابات رئيس جمهوري به مرحله اجرا قرار گيرد.

 

 گفتنيست علی‌محمد آزاد , استاندار سيستان و بلوچستان بعد از حادثه در گزارش خبرگزاری حکومتي "ايسنا" ضمن تائيد خبر دستگيرشدگان اعلام نمود : در اين استان عده اي وهابي و سلفي كه طراحي كننده جرياناتي كه با احساسات شيعيان بازي مي كند شناسايي شده و يا در حال شناسايي مي باشد. آزاد ادامه داد: بعد از انتخابات در پيش رو تعداد زيادي از افراد دستگير شده آماده اجراي حكم خواهند بود.

 

روزنامه هاي محلي رژيم اتهامات اين دو تن را حمل و نگهداري مواد مخدر از نوع ترياک و هروئين ذکر کرده است. اما بيم آن ميرود که شايد اين دو تن از جمع دستگيرشدگان اخير زاهدان باشند که به بهانه حمل و نقل مواد مخدر به دار آويخته شده اند