چهارمین روز تحصن و اعتصاب دانشجویان دانشگاه تهران


خبرنامه امیرکبیر: صدها دانشجوی معترض دانشگاه تهران، برای چهارمین روز متوالی تجمع و تحصن اعتراضی خود را در دانشگاه تهران ادامه دادند.اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، و اعتراض به سرکوب وحشیانه تجمعات اعتراضی دانشجویان و مردم ایران، و نیز تهاجم وحشیانه نیروهای انصار حزب الله به کوی دانشگاه تهران در در یکشنبه شب هفته گذشته محورهای اصلی اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران بود.


روز گذشته، شنبه، نیز دانشجویان از صبح با اجتماع در محل دانشکده هنرهای زیبا تجمع اعتراضی خود را آغاز کردند. این در حالی بود که دهها دانشجوی متحصن شب ها را نیز در محل تحصن بسر می برند. در ابتدای صبح دانشجویان دانشگاه با پیوستن به دانشجویان متحن در صحن دانشگاه حرکت کردند و به سر دادن شعار پرداختند.


به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان هم چنین به اظهارات کذب فرهاد رهبر از بلندگوهای ضد ملی صدا و سیما اشاره می کردند. رهبر هنوز هم مدعی است که هیچ دانشجوئی تیر نخورده و هیچ دانشجوئی هم کشته نشده است. این در حالی است که دیروز پیکر یکی از دانشجویان کشته شده در واقعه کوی دانشگاه تهران تشییع شد. هم چنین به گفته دانشجویان در حالی فرهاد رهبر ادعا می کند که هیچ دانشجوئی در این واقع تیر نخورده که تنها در بیمارستان شریعتی نزدیک به صد دانشجو بستری هستند که تعداد قابل توجهی از آنان به ضرب گلوله نیروهای لباس شخصی و انصار حزب الله مجروح شده اند.
دانشجویان دیروز هم چنین با اجتماع در مقابل ساختمان ریاست دانشگاه تهران، خواهان استعفای وی در مقابل این دروغگوئی های اشکار شدند.در ساعات بعد از ظهر، دانشجویان با تجمع در مقابل سر در دانشگاه شعارهائی در حمایت از مردم معترضی که توسط نیروهای گارد ویژه بشدت سرکوب و مجروح می شدند سر دادند. حضور دانشجویان در سر در اصلی دانشگاه تهران در حالی بود که صدها تن از نیروهای گارد ویژه مسلح، درمقابل دانشجویان صف آرائی کرده بودند تا مانع ارتباط مردم و دانشجویان شوند.


هم چنین نزدیک به ده تن از افراد بسیجی لباس شخصی در پیاده رو محوطه سر در دانشگاه تهران و با حمایت نیروهای گارد ویژه خطاب به مردم پلاکاردهائی را در دست نگه داشته بودند که بر روی آن نوشته شده بود : اراذل بی بی سی به خانه های خود باز گردید.این افراد با حمل این پلاکاردها کوشش داشتند اعتراضات و فریاد های بلند دانشجویان را از پشت درب های دانشگاه خنثی سازند چرا که شعارهای دانشجویان و تجمع آنها توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده بود. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، اعتراض مردم به لباس شخصی های حامل این پلاکاردها در خیابان انقلاب موجب شد گارد ویژه مردم را تهدید کرده و آنها را پراکنده سازد.


شعارها و فریادهای دانشجویان موجب حمایت مردم در ان سوی خیابان شده و مردم به نشانه حمایت از دانشجویان و نیز به نشانه اعتراض، دست ها خود را بالا گرفتند تا اینکه گارد ضد شورش با ماشین های اب پاش به مردم حمله ور شد.
نیروهای گارد ویژه برای مدتی سوار بر موتورها اقدام به شلیک تیر هوائی بطور متوالی کردند که این اقدام برای لحظاتی اوضاع را بسیار متشنج نمود.


دانشجویان در این تجمع اعتراضی شعارهای مختلفی از جمله دولت کودتا استعفا استعفا، بسیجی واقعی، همت بود و باکری، خس و خاشاک توئی، دشمن این خاک توئی، مرگ بر دیکتاتور، الله اکبر، دریدند، دریدند کوی و به خون کشیدند، کشته ندادیم که سازش کنیم، صندوق دست خورده شمارش کنیم. دانشجویان هم چنین خطاب به بسیجی های حامل پلاکارد فریاد می زدند: بسیجی به هوش باش، دانشجوئیم نه اوباش، اگه اوباش منم، چماق دستان تو چیست؟.