نمایندگان دادستانی با استقرار در چاپ خانه ها مطالب و تیترهای روزنامه ها را حذف می کنند

 

ماشاء الله شمس الواعظین در کفت و گو با رادیو بی بی سی: مسوولین دادستانی بر اساس دستورالعمل هایی که دارند، بدون اطلاع سردبیر یا مدیر مسوول تیتر و محتوا را حذف می کنند. مثلا تیتر اول روزنامه اعتماد ملی که بیانیه آقای کروبی بود در چاپخانه توسط ماموران تغییر داده شد. در حال حاضر سانسور رسمی است و من تا چند روز قبل هرگز تصور نمی کردم کار به اینجا برسد و سیستم شروع به سانسور رسمی کند. وی در پاسخ به سوال مجری بی.بی.سی گفت: در حال حاضر با توجه به دستگیر شدن سردبیر و روزنامه نگارانی چون زیدآبادی و زاهدی، صفحات روزنامه اعتماد ملی با همکاری جمعی بسته می شود. شمس الواعظین گفت: متاسفانه بار دیگر رکن چهارم دموکراسی در حال هزینه دادن است. سایت های اینترنتی بسته شده، روزنامه ها یا توقیف شده اند و یا رسما سانسور می شوند.وی افزود: حرکت کلی رسانه های رسمی به سمت انتصاب حرکات اعتراضی به بیگانگان و سو استفاده از احساسات عمومی در رابطه با دخالت دولت های خارجی است.