حضور گسترده مردم در راه پیمائی علیرغم بسیج نیروهای امنیتی

 

براساس گزارشهای رسیده، پیش از حضور گسترده مردم در راه پیمائی امروز، نیروهای امنیتی بخش های وسیعی از منطقه را به محاصره خود در آورده اند. با این حال، گزارش می رسد جمعیت در حال افزایش است و خیابان انقلاب حدفاصل میدان انقلاب تا میدان آزادی مملو از جمعیت است. فضای منطقه به شدت پلیسی و احتمال حمله به مردم وجود دارد. نهادهای وابسته به رژیم نظیر صدا و سیما، روزنامه های فارس و ایرنا از ساعات اولیه امروز برای جلوگیری از راه پیمائی مردم شایع کرده بودند راه پیمائی برگزار نمی شود، با این حال مردم بی توجهی به این شایعات به طور گسترده در راه پیمائی حضور یافته اند.

 

گزارشات بیشتر متاقبا انتشار خواهد یافت.