فرمانده نیروی انتطامی طی نامه ای به موسوی مردم را تهدید به سرکوب کرد

 

فرمانده نيروي سرکوبگر انتظامي طی نامه ای به موسوی، از او خواست به اقدامات اعتراضی باید دهد و تهدید کرد در صورت ادامه اعتراضات دستور سرکوب خواهد. این نامه در حالی منتشر می شود که خامنه ای روز قبل از آن خواستار پایان یافتن اعتراضات و مردم را تهدید به سرکوب کرد.

 

اصل نامه پاسدار احمدی مقدم عینا برای آگاهی خوانندگاه در زیر درج می شود.

 

جناب آقاي ميرحسين موسوي

 

سلام عليكم

ايجاد امنيت كم‌ترين وظيفه نيروهاي انتظامي است كه تاكنون بنا به ملاحظاتي، با همه بي قانوني‌هايي كه تحت لواي هواداري از شما صورت گرفته، ناگزير از كنار وظائف ذاتي خود با غمض عين عبور كرده‌ايم و تازه مورد اتهام هم قرار مي‌گيريم‌!

 

آنان‌كه انتظار اين همه خويشتن داري را از پليس نداشتند تا اين‌جا خواب‌هاي خود را بي‌تعبير ديده‌اند. مجروح شدن حدود 400 تن از نيروهاي خدوم ناجا، گر چه دل را به درد مي‌آورد ولي‌ از آن دردآورتر تهمت حمله و تهاجم به صفوف مردم است.

 

از اين رو لازم مي‌دانم نكاتي را خدمت جناب‌عالي عرض نمايم:

1- نيروي انتظامي به واسطه برآوردهايي كه به صورت مستمر از فضاي عمومي جامعه دارد سعي نموده است كه همواره مقتضيات زمان و مكان را با درايت و هوشمندي در تأمين حفظ نظم و امنيت، مدنظر داشته و بر اين اساس با كم‌ترين هزينه بيش‌ترين بهره‌وري را كسب نمايد و در اين فضا، تعامل منطقي با جامعه بعنوان يك راهبرد اساسي فراروي ناجا قرار دارد.

2- بر مبناي برآوردهاي اجتماعي از فضاي ايام انتخابات، نيروي انتظامي سعي كرد با درك شرايط و احساسات قطبي شده ايام تبليغات انتخاباتي، فضاي مساعد را براي طرح ديدگاه‌هاي هواداران و شادابي بخشيدن به فضاي جامعه فراهم سازد و با تمام توان با كنترل احساسات طرفين از بروز هرگونه درگيري جلوگيري كند.

3- گرچه در ايام تبليغات انتخاباتي بسياري از رفتارها چون ايجاد ترافيك سنگين، اختلال در روند عادي زندگي مردم و راهپيمايي هاي خياباني كه عمدتا مغاير با قانون بود و نيروي انتظامي وظيفه قانوني ممانعت را داشت، با خويشتن داري و بردباري تحمل كرد كه اين امر مورد تقدير ستادهاي انتخاباتي كانديداي محترم قرار گرفت.

4- در روز انتخابات، ناجا با تمام توان، فضاي امن را در اقصي نقاط كشور فراهم ساخت و در سايه رعايت ضوابط قانوني بستر امن حماسه 22 خرداد فراهم گرديد.

 

5- پس از اعلام نتايج انتخابات، هواداران جنابعالي در يك اقدام غيرقانوني با هجوم به خيابانها و برهم زدن نظم و امنيت عمومي فضاي جامعه را به هم ريختند و در سايه اين بي نظمي و بي قانوني عده اي سودجو و اراذل و اوباش به تخريب اموال عمومي، مزاحمت براي مردم، آتش زدن خودروها و موتورسيكلت هاي مردم، شكستن شيشه بانك ها، مغازه هاي هموطنان پرداختند و در اين ميان خود شما و هوادارانتان ديديد كه ناجا منطبق با وظيفه ذاتي و قانوني، با اراذل و اوباش و اغتشاشگران با اقتدار برخورد كرد و با هوادارانتان مدارا و مماشات كرد. اين مدارا تاكنون راهبرد پليس بوده است و خود خوب مي دانيد كه از اين حيث ناجا مورد شماتت و عتاب برخي سايت‌ها نيز قرار گرفته است.

6- اگر چه جنابعالي در پيامي حساب خود و هوادارانتان را از اغتشاشگران جدا نموديد و ناجا هم همواره اعلام كرده است كه حساب اغتشاشگران و اراذل و اوباش از هواداران جداست و نحوه برخوردهاي پليس اين را به اثبات رسانده است ولي واقعيت اين است كه حداقل اغتشاشگران و اراذل و اوباش در سايه فضاي غيرقانوني ايجاد شده توسط شما، به اقدامات تخريب گرانه مي پردازند و در طول سه شب 23، 24، 25 خردادماه در تمام موارد، اغتشاشگران به تخريب و ناامن سازي فضاي عمومي پرداختند.

7- جنابعالي خوب مي دانيد كه ناجا حتي در برخورد با اراذل و اوباش و اغتشاشگران نيز از اختيارات قانوني مقتدرانه استفاده نكرد و با اتخاذ رويكرد تحمل و بردباري و بدون شليك حتي يك تير به كنترل اوضاع پرداخت و شاهد اين مدعا مجروحيت و بستري شدن حدود چهارصد نفر از ماموران جان بركف ناجا مي باشد.

8- بپذيريد كه تجمعات و راهپيمايي هاي غيرقانوني، مشكلات جدي را براي مردم فراهم ساخته و ايجاد ترافيك هاي سنگين و سرگرداني مردم، مزاحمت براي كسبه و مغازه داران، راهبندان هاي طولاني، شائبه دست آويز و ملعبه بودن قانون را توسط هوادارانتان ايجاد مي كند و اين امر برخلاف شان و روحيه قانون گرايانه مورد ادعاي شماست كه همواره در تبليغات انتخاباتي بر آن تاكيد مي كرديد.

در پايان اعلام مي نمايم كه در صورت تداوم رويه كنوني ناجا در راستاي حفظ نظم و امنيت جامعه و مردم، بصورت قاطع با اقدامات غيرقانوني براساس وظايف ذاتي خود برخورد خواهد كرد و جاي هيچ گله اي وجود نخواهد داشت.

 

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

سرتيپ پاسدار دكتر اسماعيل احمدي مقدم