دختر به خاطر پیگیری پرونده مادر زندانی اش احضار شد

 

بنفشه نایب پور دختر زهرا بهرامی که در حوادث روز عاشورا دستگیر شد، به دلیل پیگیری پرونده مادرش به اداره اطلاعات کرج احضار و تحت بازجوئی قرار گرفت.  روز چهارشنبه 7 مهر، بنفشه نایب پور دختر زهرا بهرامی شهروند ایرانی مقیم هلند به اداره اطلاعات کرج احضار شد و تحت بازجویی قرار گرفت. "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در این بار نوشت: بازجوی مربوطه با تحکم به خانم نایب پور می گفت :تو به ما تعهد دادی که با رسانه ها مصاحبه نکنی ،میدونی با این مصاحبه ها چه ضربه ای به نظام زده ای ،افکار عمومی مردم هلند را بر علیه نظام و قوۀ قضاییه برانگیختی. این فرد در ادامه صحبتهای خود گفت : من باید شما را بازداشت کنم ولی برای شما پرونده ای درست کرده ایم و آن را به دادگاه ارسال خواهیم کرد و به زودی بازپرس در اداره اطلاعات شما را مورد بازجویی قرار خواهد داد.بازجوی وزارت اطلاعات سئوالاتی در مورد خانم ستوده و چگونگی تماس با او را مطرح کرد و دائم تاکید می کرد که چرا وکلای مورد دار را به عنوان وکیل مادرتان  انتخاب می کنید.