احمدی نژاد کلهر را به دلیل انتقاد از صدا و سیمای عزل کرد

 

سایت حکومتی دادنا: محمود احمدی نژاد روز گذشته طی حکمی حسین مظفر را به عنوان نماینده خود در شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.  این انتصاب از آنرو حائز اهمیت می شود که با جستجویی در اظهارات اخیر مهدی کلهر، نماینده پیشین رئیس جمهور در شورای نظارت بر صداوسیما از جمله مصاحبه اخیر وی با ماهنامه مدیریت ارتباطات به روحیه نقادی وی درباره ضعف عملکرد دولت و صداوسیما در مسئله اطلاع رسانی پی ببریم.


مهدی کلهر اخیرا در انتقادات بی سابقه ای از صداوسیما، گفته بود این سازمان را با 30 درصد نیروهای فعلی نیز می توان اداره کرد. کلهر برای اثبات مدعایش به مقطعی اشاره کرده بود که وی در این سازمان مسئولیت داشت و به دلیل برنامه خاصی 70 درصد از کارمندان این سازمان به زیباکنار رفته بودند. وی تاکید کرده بود صداوسیما در آن مقطع با 30 درصد کارمندان بدون هیچ مشکلی اداره شده بود. وی ادامه داد: اگر تیتراژ تمام آثار فاخر و سریال های مهم این رسانه هم مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می شود که سازندگان اینگونه تولیدات صداوسیما متعلق به بخش خصوصی هستند و ربطی به صداوسیما ندارند.

 

با نگاهی اجمالی به این انتقادات مهدی کلهر، این گزینه تقویت می شود که نماینده پیشین رئیس جمهور در شورای نظارت بر صداوسیما به دلیل انتقادهای گاه و بیگاهش از عملکرد این سازمان و نیز اطلاع رسانی های ضعیف دولت در مسائل مختلف کنار گذاشته شده است که اگر این مورد صحت داشته باشد باید گفت انتصاب اخیر جای تأمل دارد.