فعال زن به شش سال زندان محکوم شد


به گزارش "کمیته گزارشگران حقوق بشر" ، پریسا کاکایی، فعال حقوق زنان و کودکان، از سوی شعبه ۲۶ بیدادگاه انقلاب اسلامی به ریاست فردی بنام پیرعباسی به شش سال زندان محکوم شد.

 

کاکایی، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به پنج سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده است. بیدادگاه این فعال حقوق بشر، ۲۶ مهرماه سال جاری برگزار شد. پریسا کاکایی، ۱۱ دی‌‌ماه سال گذشته پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات دستگیر و ۲۸ بهمن‌ماه از زندان اوین به طور موقت آزاد شد.