تعقیب و محاکمه علمای اهل سنت همچنان ادامه دارد

 

هرانا: در ادامه فشارهاي دولتی بر علماي اهل سنت، مولوي عبدالمجيد اسماعيل زهي (ابو عمار) به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد. مدير وبلاگ خاطرات روزانه ابوعمار و مدرس حوزه ي علميه دارالعلوم زاهدان بار ديگر براي چندمين بار به دادگاه ويژه روحانيت مشهد احضار شد و بايد روز يكشنبه اين هفته در دادگاه حاضر شود.  شایان ذکر است، در هفته های اخیر با بازداشت داماد امام جمعه اهل سنت زاهدان و ممنوع الخروجی چند تن از علمای اهل سنت فشار ها بر ایشان افزایش یافته است.