محاکمه یک درویش به اتهام شرکت در یک تحصن

 

سعید (غلامرضا) شمسایی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که 28 تیرماه سال جاری در جریان تحصن دراویش مقابل دادگستری شهرستان گناباد دستگیر شده بود، روز پنج شنبه ششم آبان ماه به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس، در شعبه 101 دادگاه جزایی آن شهرستان محاکمه شد.

به گزارش سایت مجذوبان نور، در 28 تیرماه سال جاری، جمعی از دروایش گنابادی که در اعتراض به بازداشت غیرقانونی متولی مزار سلطانی مقابل دادگستری شهرستان گناباد تحمع کرده بودند، در پی برخورد خشونت آمیز پلیس و گارد ویژه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند اما شمسایی که نام او در آن دادگاه از قلم افتاده بود، پس از گذشت 5 ماه به شعبه 101 دادگاه جزایی گناباد احضار و محاکمه شد.

گفتنی است شماری از دراویش گنابادی که در جریان این اقدام خشونت آمیز و غیرقانونی دولت بازداشت شده بودند، به حبس تعزیری، جزای نقدی و در مواردی تبعید به مناطق محروم و بد آب و هوا محکوم شدند.