محاکمه یکی از دستگیرشدکان عاشورا

 

کمیته گزارشگران حقوق بشر - فرید روحانی، شهروند بهایی که در جریان وقایع پس از عاشورای سال گذشته بازداشت شده بود، برای روز ۲۰ آذر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.روحانی، ۱۳ دی‌ماه سال گذشته به همراه تعداد دیگری از شهروندان بهایی بازداشت؛ و نهم اسفند با تودیع وثیقه، به‌‌طور موقت آزاد شد. وی ۱۰ روز نخست بازداشت خود را در زندان اوین گذراند و پس از آن به زندان رجایی‌شهر منتقل شده بود.

 

اتهامات این شهروند بهایی اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات، تهیه خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان و برهم زدن نظم عمومی عنوان شده است. همچنین، محل کار فرید روحانی پس از آزادی وی، توسط اداره اماکن پلمب شد. به نظر می‌رسد این اقدام با دستور مستقیم وزارت اطلاعات صورت گرفته باشد.