ده پناهجوی ایرانی در ترکیه دستگیر شدند

 

پلیس ترکیه، ۱۰ پناهجوی ایرانی را هفته گذشته به هنگام ورود غیرقانونی به خاک ترکیه دستگیر و به  زندان امنیت شهر مرزی وان منتقل کرد. به گزارش کمیته دفاع (komitedefa.com)، این ده نفر اعضای یک خانواده، به سرپرستی محمود حکیمی هستند که به دلیل مشکلات سیاسی قصد داشتند در خاک ترکیه خود را به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل معرفی کنند. در میان این ۱۰ نفر، دو دانشجو دیده می شوند که در جریان اعتراضات سال گذشته دستگیر و مدتی در زندان  به سر برده اند. یک منبع پلیس ترکیه می گوید که احتمال بازگرداندن آنها به ایران زیاد است.