منشی کانون نویسندگان دستگیر شد


به گزارش کانون نویسندگان ایران،  صبح روز ۳ شهریور ۱۳۸۹ مأموران وزارت اطلاعات با حکم بازرسی به منزل منیژه نجم‌عراقی منشی کانون نویسندگان ایران رفته و مُهر و اسناد کانون، دستگاه کامپیوتر و تعدادی کتاب و اسناد شخصی او را ضبط کردند. سپس او در چهار نوبت، هر نوبت ساعت‌ها، به اتهام "تبلیغ علیه نظام "مورد بازجویی قرار گرفت؛ در ۲۱ مهرماه احضاریه‌ی دادسرا دریافت کرد؛ در ۲۴ مهرماه بازداشت شد و در ۲۷ مهرماه با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان بیرون آمد. مهم‌ترین اتهامات او عضویت در کانون نویسندگان ایران، ارسال بیانیه‌های کانون، و شرکت در تجمع‌ها بر سر مزار جان‌باختگان راه آزادی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، و شاعر بزرگ ایران احمد شاملو عنوان شده است.

 

هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، ضمن رد تمامی اتهامات انتسابی به خانم نجم‌عراقی، مسئولیت تمامی بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های کانون را بر عهده‌ی گرفته و خواهان منع پیگرد بی قید و شرط وی شده است.


۶ آبان ۱۳۸۹