اعتصاب ۱۳۰۰ کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران ادامه دارد 


رادیو فردا  : گزارش ها از تهران حاکیست که اعتصاب ۱۳۰۰ کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران همچنان ادامه دارد.منابع مطلع در این باره به رادیو فردا گفته اند، کارگران این کارخانه از حدود دوهفته پیش، دست به اعتصاب زده اند. اعتصاب کارگران در شرایطی ادامه دارد که کارفرما هنوز از پرداخت حقوق معوقه کارکنان کارخانه لاستیک البرز خودداری کرده است.

کارگران کارخانه لاستیک البرز خواستار دریافت حقوق چهار ماه سال ۸۷ و عیدی و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نیز فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه ی کار این واحد تولیدی هستند.

تاکنون وعده های وزارت صنایع و کارفرما برای تحقق خواسته های کارگران تحقق نیافته است.