اجرای طرح تفكيك جنسيتي دانشجويان در دانشگاه پيام‌نور


خبرگزاري حکومتی فارس: مسئول نهاد رهبري دانشگاه پيام‌نور استان اصفهان گفت: طرح تفكيك جنسيتي دانشجويان در سال‌هاي آينده در دانشگاه پيام‌نور اجرا مي‌شود. حجت‌الاسلام  مهدي مستاجران امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان، در مورد طرح عفاف و حجاب در ادارات و دانشگاه‌هاي پيام‌نور استان اصفهان اظهار داشت: اين طرح براي اجرا در همه دانشگاه‌ها از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و دانشگاه‌ها ملزم به اجراي اين طرح هستند. وي با اشاره به اينكه دانشگاه پيام‌نور استان اصفهان داراي 44 مركز و واحد است، افزود: پيش از تصويب اين طرح در شوراي انقلاب فرهنگي، انگيزه‌هايي براي نظارت بر عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها وجود داشته و مسئولان و مديران دانشگا‌ه‌هاي پيام‌نور استان نيز فعاليت‌هايي در راستاي اين طرح انجام داده‌اند.

 

وي اظهار داشت: وضعيت حجاب و عفاف دانشجويان دانشگاه‌هاي پيام‌نور استان اصفهان بهتر از دانشگاه‌هاي ديگر است. مسئول نهاد رهبري دانشگاه پيام‌نور استان اصفهان درباره برنامه‌هاي سال جاري دانشگاه پيام‌نور اين استان در راستاي اجراي طرح عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها تاكيد كرد: تحقيقاتي در حوزه آمار عفاف و حجاب در حال انجام است. وي با اشاره به اينكه يكي از برنامه‌هاي دانشگاه پيام‌نور‌ تفكيك جنسيتي دانشجويان است، ادامه داد: در سال‌هاي آينده دانشجويان دانشگاه پيام‌نور از لحاظ جنسيتي تفكيك مي‌شوند.

مستاجران اضافه كرد: براي دانشجوياني كه وضعيت مطلوب و مناسب دانشگاه و جامعه ندارند، مشاوره‌هايي انجام مي‌شود.

مسئول نهاد رهبري دانشگاه پيام‌نور استان اصفهان عنوان كرد: همه تشكل‌ها، كانون‌هاي فرهنگي و مجموعه‌هاي فرهنگي و سياسي بايد توجيه‌هايي در زمينه عفاف و حجاب به دانشجويان بدهند.