کارگران منطقه آزاد چابهار چهار ماه است حقوق نگرفته اند

 

کارگران شرکت در حال انحلال مخابرات منطقه آزاد چابهار که حدود هشتاد نفر هستند 4 ماه است حقوق نگرفته اند.  این در حالی است که مدیر حراست منطقه آزاد چاپهار با مدرک دیپلم و با سابقه کار  6 ماهه بیش از 5 میلیون تومان حقوق می گیرد . با توجه به اینکه کلیه کارگران در معرض بیکاری بومی هستند این موضوع بر شدت فقر و ناامنی و گریز سرمایه از چابهار  تاثیر می گزارد.


خبرگزاري حکومتی فارس روز 2 آبان به نقل از مدير امور مجامع و حسابرسي داخلي سازمان منطقه آزاد چابهار گزارش داد: شركت‌هاي تابعه اين سازمان برابر مفاد بودجه سال 88 مناطق آزاد و اصل 44 قانون اساسي و با توجه به تأكيد سلسله مراتب مناطق آزاد منحل شد.وي افزود: كاركنان شرکت های تابعه كه تعداد آنان اندك است با توجه به انحلال شركت‌ها، برابر قانون تجارت با حداكثر مساعدت سازمان و جلب رضايت آنها تسويه حساب و با پرداخت سال‌هاي خدمت و معرفي به سازمان تأمين اجتماعي چابهار براي دريافت بيمه بيكاري اقدام مي‌شود.

 گزارشها حاکی از آن است کارگرانی که قرار است اخراج شوند حتی نتوانسته اند حقوق معوقه خود رانیز دریافت کنند.