مزاحمت حکومت برای خانواده هاي جان باختگان

 

به گزارش "كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها"، ایادی حکومت به اشکال مختلف برای خانواده های جان باخته گان که روزهای پنچشنبه و جمعه به بهشت زهرا می روند، مزاحمت ایجاد می کنند.  در این گزارش آمده است، خانواده هاي جان باختگان هنگامي كه دورهم جمع مي شوند عوامل لباس شخصي حكومت به بهانه همدردی به خانواده ها نزدیک مي شوند وبه صحبت های آنها گوش مي كنند.


حتی کارگرانی را که در قطعه جانباختگان کار می کنند برای جاسوسی از خانواده ها تحت فشار قرار داده و به آنها گفته شده اقدامات اعتراضي وتجمع خانواده ها را به دایره اطلاعات مستقر در بهشت زهرا اطلاع دهند.