سرکوب زنان تحت عنوان" برنامه ملی برای ترویج عفاف و حجاب"

 

خبرگزاري حکومتی آريا- معاون اجتماعي و فرهنگي وزيرکشور از اجراي 37 برنامه ملي براي ترويج عفاف و حجاب درکشور خبر داد. عليرضا افشار گفت: فرهنگ عفاف و حجاب برنامه اي گسترده ملي است و در صورتيکه مجلس شوراي اسلامي اعتبار اين برنامه را تامين و از آن حمايت کند به تدريج عملياتي خواهد شد. وي بخش ديگر برنامه هاي ترويج عفاف و حجاب را حمايت از توليد کنندگان پوشش اسلامي و مد دانست و افزود: ساماندهي اين امر به عهده کارگروه مد ولباس وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي است. معاون وزير کشور گفت: اين کارگروه با گردآوري طرحهاي مد و لباس آن طرحهايي را که در چارچوب موازين اسلامي است براي توليد در اختيار توليدکنندگان قرار خواهد داد . افشار در زمينه توليد پوشش چادر نيز افزود: ‌توليد چادر در کشور با محدوديت هايي روبرو است و کشور ما به وارد کننده اي تبديل شده است ، به همين علت مصرف کنندگان اين محصول به ناچار از انواع خارجي آن استفاده مي کنند. وي درباره برخوردانتظامي با هنجارشکنان نيز گفت‌: با هنجارشکنان و جريان هاي سازمان يافته از جمله مروجان فساد با شدت بيشتري برخورد خواهد شد . معاون وزيرکشور با بيان اينکه اقدامات فرهنگي دير بازده است و بايد با صبر ، حوصله و سماجت دنبال شود ابراز اميدواري کرد با کمک هاي حوزه هاي علميه و استقبالي که در مدارس صورت مي گيرد رفتارهاي صحيح از دوران کودکي در وجود نوجوانان نهادينه شود.