تائید حکم ۳۳ ماه زندان و ٧۵ ضربه شلاق یکی از دستگیرشدگان عاشورا

 

شعبه ٣۶ بیدادگاه تجدیدنظر استان تهران، هفته گذشته حکم ٣٣ ماه زندان و ٧۵ ضربه شلاق دادگاه بدوی برای نوید کامران، از دستگیر شدگان حوادث عاشورای ٨٨ را مورد تایید قرار داد. به گزارش سایت اصلاح طلب جرس،حکم بدوی کامران، توسط فردی بنام پیرعباس، رئیس شعبه ٢۶ بیدادگاه انقلاب اسلامی شد که پس از تایید حکم مذکور توسط بیدادگاه تجدیدنظر، وی چند روز پیش به اجرای احکام دادسرای مستقر در زندان اوین احضارشده و از حکم خود مطلع گردید.اتهامات وی اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی اعلام شده است.