تجمع اعتراضی کارگران سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری در آبادان

 
خبرگزاری حکومتی ایلنا : حدود 30 نفر از کارگران سازمان فضای سبز شهرداری آبادان در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق و بیمه خود در مقابل شهرداری مرکزی دست به تجمع زدند.کارگران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفتند: پرداخت نشدن حقوق سبب بروز مشکلاتی برای ما در جهت امرار معاش، پرداخت قبوض، تحصیل فرزندان و غیره شده است. آنان خواستار توجه و رسیدگی مسوولان به این امر شدند.


سرپرست شهرداری آبادان با اشاره به واریز اعتباری به حساب سازمان مالیات(ارزش افزوده) گفت: در زمان حاضر این سازمان اجازه ی برداشت را به ما نمی دهد. عبدالرضا متور افزود: در حال نامه نگاری با مسوولان این سازمان هستیم تا با شرح مشکلات کارگران نسبت به رها سازی حساب اقدام نمایند.به گفته ی وی در صورت واریز اعتبار یاد شده به حساب شهرداری حقوق معوقه ی تمامی کارگران تا پایان شهریور ماه پرداخت خواهد شد.