تشکلی بنام سوسیالیست در یکی از دانشگاه ها عضوگیری می کند

 

به گزارش سایت حکومتی جوان آنلاین نزدیک به سپاه پاسداران، تعدادی از دانشجویان یکی از دانشگاه های استان... با صدور بیانیه ای خواستار راه اندازی تشکلی تحت عنوان سوسیالیست شده اند. تشکل مذکور همچنین در حال عضوگیری از بین دانشجویان جدیدالورود می باشد. در این گزارش به نام یا استان مورد بحث این سایت اشاره نشده است.