مردم نگران قیمت نان هستند


به گزارش روزنامه حکومتی قدس،  این روزها هر چیزی که به نوعی با هدفمندی یارانه ها در ارتباط باشد برای مردم نگران کننده است. حال اگر این کالا یا محصول قوت روزانه آنها باشد بیشتر آنها را نگران می کند. در ادامه این گزارش آمده است: مردم می خواهند بدانند چه بر سر نان آنها خواهد آمد و قرار است آن را به چه قیمتی پس از هدفمندی بخرند، بویژه اکنون که مبلغ یارانه نقدی در حساب مردم قرار گرفته و همه به نوعی در حال محاسبه مخارجی هستند که پس از هدفمندی به آنها تحمیل خواهد شد .

 

 در روزهای اخیر اخبار متفاوت وگاه متضادی درباره قیمت نان پس از هدفمندی مخابره شد، معاون وزیر بازرگانی در پاسخ این سئوال که اگر با اجرای قانون هدفمندسازی، گندم با نرخ میانگین دو هزار و 400 تا سه هزار ریال عرضه می شود، قیمت نهایی نان چقدر خواهد بود؟ گفته است کمتر از مقدار کنونی آن در آزادپزی ها.

 

 وزارت بازرگانی اعلام کرده قیمت گذاری نان در اختیار استانداری هر استان خواهد بود و این قیمت با توجه به شرایط محلی تعیین خواهد شد. وی پیش بینی کرده که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت نان در واحدهای نانوایی آزادپز 18 تا 20 درصد کاهش یابد.