مقابله حکومت مجرم با "مجرمان" کشور با پلیسی کردن جامعه


به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، فرمانده نیروی انتظامی رژیم در تهران بزرگ از آغاز طرح پلیسی کردن محلات تهران تحت عنوان" امنیت محله محور" در هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای این طرحهای منطقه ای و گسترده تمام محلات تهران برای  "مجرمان" ناامن می شود. پاسدار حسین ساجدی نیا پیش از ظهر چهارشنبه در دیدارش از خبرگزاری مهر  از اجرای طرح جدید سرکوب توسط نیروی انتظامی در تهران بزرگ در هفته آینده خبر داد.

 

مهر در ادامه این گزارش می نویسد: وی افزود: از ابتدای هفته آینده طرحهای منطقه ای و گسترده نیروی انتظامی تهران بزرگ در سطح محلات تهران به منظور تامین امنیت و افزایش احساس امنیت در محلات آغاز می شود.

وی ادامه داد: این طرح با عنوان امنیت محله محور در سطح شهر تهران اجرایی می شود.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: در گذشته با پاکسازی یک نقطه در تهران معتادان و مجرمان به نقاط دیگر می رفتند و اقدامات خود را ادامه می دادند ولی با اجرای این طرح تمام محلات و مناطق تهران برای مجرمان ناامن می شود.

وی گفت: تمامی روسای کلانتریها موظف شده اند تا امنیت و احساس امنیت را به طور کامل در محلات خود برقرار کنند.

 

رژيم اسلامی ایران برای ايجاد وحشت و ترس در جامعه هر روز يک ترفند جدید پیاده ميکند. یک روز مانور خيابانی، یک روز مبارزه با بد حجابی ، روز ديگر برخورد با "اراذل و اوباش" و روزی  قلع و قمع معتادان و ... اکنون هم اين "طرح امنیت محله" را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدامات نشانه نزديک شدن مردم ایران به خلاصی از اين بختک اسلامی است زیرا اعمال آنها نشان از استیصال دارد. طرح های سرکوبگرانه آنان هدفی جز ایجاد  رعب و وحشت در میان مردم به ستوه آمده ندارد.