دو کارگر معدنچی در جریان ریزش معدن طبس در زیر آوار ماندند


خبرگزاریحکومتی مهر : حادثه ریزش معدن فلورین طبس که بعدازظهر روز گذشته اتفاق افتاد یک نفر جان باخت و یک نفردیگر مصدوم شد.در این حادثه، بخشی از معدن فلورین طبس فرو ریخت و در اثر آن دو کارگر معدن زیر آوار ماندند.با تلاش گروه ایمنی و نجات معدن و همکاری پرسنل مرکز اورژانس 115 طبس، جسد یک کارگر خارج و معدنچی مصدومنیز بهبیمارستان منتقل شد.در حال حاضر حال عمومی معدنچی مصدوم مناسب بوده و در بخش جراحی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس بستری است.