وحشت استاندار از تشدید نارضایتی و اعتراض مردم مازندران

 

دریانیوز: نامه ای برای جلوگیری از تنش و اعتراض در مازندران. تشدید نارضایتی و اعتراض مردمی مازندران ، استاندار مازندران را بر آن داشت تا به مسئولان کشوری نامه ای بنویسدبه گزارش روابط عمومی استانداری، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران طی نامه‌ای به نجار، وزیر کشور، باقری، معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و عزیزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نوشت. در این نامه آمده است: بافتهای فرسوده شهری و روستایی ، ابنیه فنی غیر اصولی ساخته شده ، جنگل زدایی و قطع درختان جنگل در مسیر حوزه های آبریز و مناطق شیبدار دامنه های البرز ، عدم رعایت نکات ایمنی ، تغییرکاربری اراضی، تهاجم به حریم و بستر رودخانه ها و آبراهه ها و مسیل‌ها با هدف کشاورزی ، ساخت و ساز بی رویه در کنار و بستر رودخانه ها ، برداشت های بی رویه شن و ماسه ، حفاری های غیر مجاز چاه‌های آب، شیب تند دامنه و ارتفاعات کوه‌های به شدت خرد شده وجوان البرز ، همگی باعث تشدید حوادث غیر مترقبه و خسارات مالی و جانی ناشی از آن می شوند. از جمله حوادث و رخداد می توان سیل ، رانش زمین ، خشکسالی ، آتش سوزی جنگل ، و ... نام برد در میان این حوادث بیشترین خسارت های مالی ناشی از سیل ، زلزله ، خشکسالی ، رانش زمین ، آتش سوزی جنگل ، سرمازدگی و بیشترین تلفات ناشی از سیل ، زلزله ، ریزش سنگ ، صاعقه و بهمن بوده است . تاکنون اعتباری به این استان اختصاص داده نشده که این موضوع تشدید نارضایتی و اعتراض مردمی را بدنبال داشته است . لذا جهت جلوگیری از تنش های اجتماعی ، مستدعی است دستور فرمائید ، نسبت به تأمین اعتبار در بخش های مختلف اقدام مساعد مبذول فرمایند.