هزار کارگر چابهاری در آستانه آخراج قرار گرفتند

 

بنا بر یک گزارش رسیده، منطقه ازاد چابهار با انحلال شرکت های تابعه کارگران و کارکنان این شرکتها را به اجبار از طریق قرارداد موقت با یکی از شرکتهای تابعه به نام "موسسه صندوق رفاه"  قصد دارد که تا پایان سال حداقل 500 تا 1000 نفر را بیکار نماید. تمامی کسانی که در معرض اخراج قراردارند کارکنان بومی  و چابهاری هستند  که هر کدام نان آور چند خانوار میباشند.در حالی که مسئولان "موسسه صندوق رفاه" مدعی اند سازمان با بحران درامد روبرو است  مدیر عامل سازمان با هماهنگی اقای دکتر بزرگزاده که مدیر موسسه صندوق رفاه است به تعدادی از مدیران حقوق بالای 5 میلیون تومان پرداخت میکنند و ضمن آنکه از امکانات سازمان هم استفاده مینمایند. اقای بزرگزاده با تهدید  کارگران هتل لیپار  چابهار که وابسته به سازمان است ،قرارد کار دائم انان را به موقت تبدیل نموده است