چهار درویش گنابادی در قم دستگیر شدند

 

روز شنبه اول آبان، ماموران انتظامی در عوارضی اتوبان قم، چهار درویش گنابادی را به دلیل حمل جزوه سخنرانی قطب سلسله نعمت‌اللهی گنابادی، دستگیر و به ماموران اطلاعات تحول دادند سایت مجذوبان نور در این باره می نویسد: دراویش بازداشت شده، با سپردن ضمانت توسط یکی از دراویش نعمت‌اللهی گنابادی ساکن قم آزاد می‌شوند اما ماشین و جزوات آنها در توقیف پلیس می‌ماند. پلیس اطلاعات قم،‌ صبح دوم آبان پرونده دراویش را به دادسرا ارجاع می‌دهد اما دادستانی از تشکیل پرونده خودداری کرده و حتی از اینکه وکیل دراویش به دادسرا مراجعه کرده است نیز اظهار نارضایتی می‌کند.

 

شنیده‌ها حاکی است، دادستان قم در واکنش به حضور وکیل دراویش در دادسرا، به وی می‌گوید: چرا تا چهار نفر را می‌گیرند یک وکیل را بین دست و پای ما می‌اندازید و بدون هیچ اقدامی، فقط دستور می‌دهد متهمین آزاد باشند.

دادستان قم با آزادی ماشین دراویش از توقیف پلیس نیز موافقت می‌کند اما جزوات را در توقیف نگه می‌دارد و بدون تفهیم اتهام و تشکیل پرونده، به دراویش اظهار می‌کند: بروید بعدا خبرتان می‌کنیم.محمدرضا دنیادیده، سید ایوب فرموسوی، سید اصغر فرموسوی و حسن بهرامی، چهار درویشی که توسط پلیس اطلاعات بازداشت شدند، از تهران عازم شهرستان هفت‌گل در استان خوزستان بودند.