بیست درصد کودکان و نوجوانان ایران دچار اختلالات روانی هستند

 

خبرگزاری حکومتی ایسنا: يک فوق تخصص روانپزشکي با اشاره به اينکه 20 درصد جمعيت کودک و نوجوان کشور دچار مشکلات روانپزشکي و نيازمند به درمان هستند گفت: از اين ميان 7 تا 10 درصد کودکان به ويژه در سنين ابتدايي دچار اختلال بيش فعالي هستند. دکتر مهدي تهراني دوست اظهار داشت: طبق آمارهاي جهاني 15 تا 35 درصد جمعيت کودک و نوجوان دچار نوعي اختلالات روانپزشکي هستند که در اين ميان بيش فعالي يکي از شايعترين اختلالات در کودکان بويژه در سنين دبستان است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران بيش فعالي و کم توجهي را يکي از شايع ترين اختلالات رواني در کودکان دانست و گفت: 7 تا 10 درصد کودکان به ويژه در سن ابتدايي دچار اين بيماري مي شوند. وي در خصوص عوامل بروز پيش فعالي گفت: اين اختلال بر اساس مجموعه اي نقايص دروني و مربوط به کارکرد مغز، عوامل ژنتيکي و زيست شناختي که بر آن تاثيرگذار است بروز مي کند.


پرتحرکي و عدم تمرکز از نشانه هاي بيش فعالي دکتر تهراني دوست پرتحرکي و تمرکز نکردن را از نشانه هاي پيش فعالي دانست و بيان کرد: تشخيص و درمان به موقع در بهبودي اين کودکان تاثيرگذار است. اين فوق تخصص روانپزشکي با اشاره به اينکه در دوران نوجواني، شايع ترين تغييرات خلقي بروز مي کند اظهار داشت: مشکلاتي چون افسردگي، عصبانيت، اضطراب و پرخاشگري در سنين نوجواني بيشتر بروز مي کند.

وي با بيان اينکه مشکلات روانپزشکي در پسران شايع تر است به ايسنا اظهار داشت: رفتارهاي پرخاشگرانه و عصبانيت در پسران و اضطراب در دختران شيوع بيشتري دارد.

دکتر تهراني دوست تصريح کرد: اين گونه اختلالات با درمان هاي دارويي و غيردارويي قابل درمان هستند البته به اين معنا نيست که در مدت کوتاهي درمان کردن اين مشکلات از بين برود بلکه نياز به مدت زمان طولاني تر دارد.